Cover

Jacopo Tintoretto (1518-1594)

Olje på lerret, 365 x 568cm, San Giorgio Maggiore, Venezia.

Man kommer ikke utenom tre store navn innen veneziansk malerkunst på 1500-tallet, den store mester Tizian og hans etterfølgere, de noe yngre Tintoretto og Veronese.

I de fleste fremstillinger av Nattverden følges det skjema Leonardo da Vinci brukte, sett frontalt med Jesus i sentrum. Tintoretto har benyttet en diagonalkomposisjon, som fungerer som en perspektivisk forlengelse av rommet det henger i. Judas Iskariot er plasert for seg selv på den andre siden av bordet – uten glorie.

Nattverden beskrives i de tre synoptiske evangelier, men er utelatt hos Johannes. Synoptikernes beskrivelse slutter seg nær til Nattverdens innstiftelsesord, som vi finner i Paulus’ første brev til korintierne, 11,23-26 (Dansk Bibel 1933):

Thi jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg også har overleveret eder: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forrådt, tog Brød, takkede og brød det og sagde: “Dette er mit Legeme, som er for eder; gører dette til min Ihukommelse!” Ligeså tog han og,så Kalken efter Aftensmåltidet og sagde: “Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod; gører dette, så ofte som I drikke det, til min Ihukommelse!” Thi så ofte, som I æde dette Brød og drikke Kalken, forkynde I Herrens Død, indtil han kommer.

ANNONSE
ANNONSE