Kunstbilde

Lucas Cranach den eldre (1472–1553)  og hans verksted?
Olje på lindetre, 85 x 121 cm, Larvik kirke.

Som bildets påførte tekst VND SIE BRACHTEN KINDERN ZV IM DAS ER SIE ANRVRETE. MARCVS AM X mer enn antyder, er det Marcusevangeliets 10. kapitel (vers 13-16)  som illustreres. Beretningen finnes også i de to andre synoptiske evangelier:

Og de bar små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til. Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

Larvik kirke sto ferdig i 1677, og det er antatt at bildet var en gave fra danskekongens stattholder Ulrich Frederik Gyldenløve (1638–1704). Det er omtalt i kirkens inventarliste fra 1689. Man har ingen opplysninger om tidligere eiere.

Bildet har også sin plass i hva vi kanskje kan kalle norsk kunst-kriminalhistorie. Natt til den 8. mars 2009 brøt tyver seg inn i kirken, og tok med seg bildet. Men på grunnlag av fingeravtrykk de etterlot seg ble saken raskt oppklart, og bildet var tilbake i kirken den 22. juni samme år, etter grundig oversyn og noe restaurering. En rapport om undersøkelsene finnes her.

ANNONSE

Hos Lucascranach.org finner vi også en grundig beskrivelse av dette bildet.

Her finner vi en annen variant av det samme motivet, med ganske god sikkerhet tilskrevet Lucas Cranach den yngre (1515-1586).

ANNONSE