Kunstbilde

lucas_cranach_ii_-_taufe_christi_cleveland_museum_of_art

Lucas Cranach den yngre (1515-1586)

Olje på eiketre, 15 x 20,5 cm, Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.

Jesu dåp i Jordan er beskrevet i alle de fire kanoniske evangelier, noenlunde likt hos synoptikerne, men hos Johannes er det Døperen som selv beretter om dåpen (som allerede er foretatt).

Dåpsberetningen etter Marcus 1, 2-11 (Dansk Bibel 1933)

Som der er skrevet hos Profeten Esajas: “Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!” Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse. Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder Og Johannes var klædt i Kamelhår og havde et Læderbælte om sin Lænd og spiste Græshopper og vild Honning. Og han prædikede og sagde: “Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse. Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligånd.”

Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazareth i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. Og straks da han steg op af Vandet, så han Himlene skilles ad og Ånden ligesom en Due dale ned over ham; og der kom en Røst fra Himlene: “Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.”

Den latinske tekst øverst på bildet

hic est Filius meus dilectus in quo mihi ben complacitum est

samsvarer langt på vei med Vulgatas gjengivelse av Matthaeus 3, 17

hic est Filius meus dilectus in quo mihi conplacui

Far og sønn Cranach drev et stort atelier i Wittenberg, hvor det også fantes mange assistenter og lærlinger. Det er ikke alltid enkelt å avgjøre hvem de enkelte bilder kan tilskrives. Det er rimelig å anta at assistentene gjorde grovarbeidet under mesterens oppsyn, og at mesteren selv godkjente, eller malte de siste strøk.

ANNONSE