Kunstbilde


Ukjent kunstner, illuminasjon på pergament fra Rabula-evangeliene, 34 x 27 cm, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Firenze.

Kristi Himmelfartsdag feires på den førtiende påskedag, og i år faller den på den 25.mai. Selve himmelfarten beskrives mest utførlig i Apostelenes gerninger, 1, 1-12 (Dansk Bibel 1933).

Den første Bog skrev jeg, o Theofilus! om alt det, som Jesus begyndte både at gøre og lære, indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligånd; for hvem han også, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige. Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke måtte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, “hvorom,” sagde han, “I have hørt af mig. Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligånd om ikke mange Dage.” Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham og sagde: “Herre! opretter du på denne Tid Riget igen for Israel?” Men han sagde til dem: “Det tilkommer ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt. Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og I skulle være mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.” Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de så derpå, og en Sky tog ham bort fra deres Øjne. Og som de stirrede op imod Himmelen, medens han for bort, se, da stode to Mænd hos dem i hvide Klæder, og de sagde: “I galilæiske Mænd, hvorfor stå I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igen på samme Måde, som I have set ham fare til Himmelen.” Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det Bjerg, som kaldes Oliebjerget og er nær ved Jerusalem, en Sabbatsvej derfra

Man kan se at kunstneren har inkludert tolv apostler (i teksten navngis bare elleve, Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus‘ sønn, Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn – det er nærliggende å anta at den svartskjeggede og delvis skallede person med bok i gruppen til venstre kan være Paulus), og dessuten hva som utvilsomt er Maria, Jesu mor, fremstilt som adorant (bedende, med hevede armer). Motivet rett under Jesus later til å være sterkt inspirert av (men ikke i full overensstemmelse) med den visjon som beskrives i første kapitel hos profeten Ezekiel. I øvre høyre og venstre hjørne symboler for henholdsvis sol og måne.

Dagens Bach-kantate er selvfølgelig Lobet Gott in seinen Reichen, BWV 11 fra 1735, også kjent som Himmelfartsoratoriet. Vi hører Monteverdi Choir og English Baroque Soloists, dirigent er John Eliot Gardiner.

ANNONSE