Hovederne på bloggen

“En del af den grunder i manglende evne til at forbinde sig selv med det omgivende og det større perspektiv, og vi bør gentænke både menneskesyn og opdragelse. Jo mere man opdrages til at være optaget af sin egen smalle livsbane, desto længere kan man være om at indse, at man for mange år siden skulle have løftet blikket og set sig selv mere i lyset af slægt og tradition. Og mindre i lyset af sig selv. For mange ville det sikkert være en hjælp at få at vide, at det simpelthen forventes, at man stræber efter at stifte en familie, hvis man kan.”

Frisætningen af den enkelte og de seneste mange års begejstrede hyldest til det frie og løsrevne individ er nu ved at give bagslag, skriver Sørine Gotfredsen,der ser luftspejlingen om, at vi kan gøre hvad vi vil, når vi vil og har krav på et fedt liv som tomhed og jag efter vind. Der bør stilles krav om, at vi bliver voksne og påtager os de forpligtelser, der følger med voksenlivet – ikke mindst når det gælder om at stifte familie og føre slægterne videre. At have krav på lykke er en umulighed set i et livsperspektiv, skriver Sørine Gotfredsen, der mener de unge skal belæres om konsekvenserne af ubundet frihed inden de ender som halvgamle ensomme i de perfekte rammer. Læs indlægget her:

 

http://gotfredsen.blogs.berlingske.dk/2016/12/06/individualitetens-tragedie/

ANNONSE