Mellemspil

Franz Adolf Berwald (1796-1868) var den første betydelige symfoniker i Sverige. Han fullførte i alt fire symfonier. og her hører vi den tredje i C-dur, kjent som Sinfonie singulière (1845). Vi hører Helsingborgs symfoniorkester under ledelse av Okku Kamu.

Symfonien har tre satser, og det spesielle er at i annen sats kombineres adagio og scherzo.

ANNONSE