Hovederne på bloggen

“Begrebet omvendelse har stærke religiøse overtoner og forbindes især med missionsk og pietistisk kristendom, hvor sindelag og følelsesliv er i centrum. Mennesket skal erkende sandheden, lægge sit liv fromt til rette og blive frelst. Dette er den klassiske udlægning af omvendelse, men ser man bevægelsen i et sekulært lys, er der jo ingen Gud til at slette alt det, der gik forud. Alle de ord, man har sagt og skrevet, har haft betydning, og de, der længe har argumenteret for åbne grænser og multikulturel velsignelse, har næret den ideologi, der fik status af gode menneskers sandhed. Når disse mennesker nu offentligt omvender sig, kan man ikke undgå at overveje, om de skylder noget? Om de ikke i det mindste skylder at forklare deres bevægelse frem mod det nye syn på nation og indvandring, eftersom netop denne selvransagende tankeproces udgør ét af de største lærestykker i vor tid.”

Sørine Gotfredsen filosoferer over de sidste dages hellige i udlændinge- og assimilationsdebatten, med den ellers så kulturradikale Uffe Østergaard og den socialdemokratiske Mette Frederiksen i spidsen. De har foretaget en total kovending, og spørgsmålet er, om de “bare” skal have lov til det – eller om de ikke skylder os andre en godtgørelse i form af en eller anden redegørelse foBegrebet omvendelse har stærke religiøse overtoner og forbindes især med missionsk og pietistisk kristendom, hvor sindelag og følelsesliv er i centrum. Mennesket skal erkende sandheden, lægge sit liv fromt til rette og blive frelst. Dette er den klassiske udlægning af omvendelse, men ser man bevægelsen i et sekulært lys, er der jo ingen Gud til at slette alt det, der gik forud. Alle de ord, man har sagt og skrevet, har haft betydning, og de, der længe har argumenteret for åbne grænser og multikulturel velsignelse, har næret den ideologi, der fik status af gode menneskers sandhed. Når disse mennesker nu offentligt omvender sig, kan man ikke undgå at overveje, om de skylder noget? Om de ikke i det mindste skylder at forklare deres bevægelse frem mod det nye syn på nation og indvandring, eftersom netop denne selvransagende tankeproces udgør ét af de største lærestykker i vor tid.r deres sindelags-transformation. Det er sværere at kræve i et sekulært samfund, hvor omvendelse ikke har samme tyngde, men ikke desto mindre: Uffe Østergaard og Mette Frederiksen bærer et årelangt og tungt ansvar for den ulyskalige udvikling vi nu står midt i. Derfor bør de også gå lidt bodsgang.

Læs Gotfredsens indlæg  her:

 

https://gotfredsen.blogs.berlingske.dk/2017/10/01/de-nye-omvendte-skylder-os-noget/

ANNONSE