Kunstbilde

reine_trim
Otto Sinding (1842-1909)
Olje på lerret, 104 x 155 cm, Nasjonalmuseet, Oslo

Otto var den eldste av tre kunstnerisk begavede brødre Sinding, de to andre var billedhuggen Stephan (1846-1922) og komponisten Christian (1856-1941).

Otto Sinding var utdannet jurist, men satset senere på en karriere som kunstner. Han var blant annet elev av Hans Gude i Karlsruhe fra 1869 til 1873. Han mottok også sterke inntrykk fra sveitseren Arnold Böcklin.

Otto Sindings best kjente verker er nok hans mange illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr. Han er også kalt Lofotens maler. Det nevnes også i den norske Wikipedia-artikkelen at han ble en god venn med svolværmaleren Gunnar Berg, og sammen med Peder Balke var det disse tre norske malerne som gjorde Lofoten kjent i kunstnermiljøer.

Det er selvfølgelig ingen tvil om at Sinding og Berg påvirket hverandre gjensidig, men etter undertegnedes skjønn var det grovt urettferdig av kritikeren Vilhelm Aubert å karakteriserte Gunnar Berg som en Sinding-imitator etter Bergs utstilling i Kristiania i 1889. Selv om Berg og Sinding som kunstnere er beslektede, har de sine egne individualiteter. Berg døde i 1893, bare 30 år gammel, og dette har dessverre bidratt til at han lenge var bortglemt.

ANNONSE
ANNONSE