Kunstbilde

Andreas Bloch (1860-1917)
Penn over blyant på kartong, 28 x 21,3 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Andreas Bloch var aktiv som både portrettmaler, illustratør og karikaturtegner. En stor del av hans tegninger ble publisert i vittighetsbladet Korsaren, som ble utgitt fra 1894 til 1926. Som vi kan se, bærer tegningen Korsarens stempel nederst til høyre.

Titelen forklarer motivet – tre svirebrødre fra (skal vi si) laveste underklasse feirer løslatelsen av en av dem etter en seks måneders fengselstraff – kanskje for et ikke alt for alvorlig lovbrudd.

Som det nevnes i Gunnar Sørensens artikkel i Norsk kunstnerleksikon:

Hans tegninger var rammende uten å være dyptpløyende eller ondskapsfulle. Han ble særlig kjent for sin gjengivelse av hovedstadens atmosfære.

ANNONSE