Kunstbilde

svolvaer
Gunnar Berg (1863-1893)
Olje på lerret, 45 x 70,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Som så mange andre norske malere fikk Gunnar Berg, som var født i Svolvær, sin utdannelse ved akademiet i Düsseldorf, i årene 1882 til 1885. Hans tidligste arbeider er da også preget av Düsseldorfernes tunge, brunlige fargetoner, men etter hvert fant han fram til en lysskimrende, nesten impresjonistisk stil.

Han holdt sin første separatutstilling i Kristiania i 1889, og fikk stort sett gode kritikker, med ett viktig unntak. Enkelt sagt antydet kunsthistorikeren og kritikeren Andreas Aubert at han imiterte maleren Otto Sinding (bror av billedhuggeren Stephan og komponisten Christian). Etter dette hadde ikke Gunnar Berg flere utstillinger i Norge. En utstilling i Berlin i 1891 fikk imidlertid gode omtaler.

I Nasjonalmuséet finner vi, foruten et par malerier, også flere av Gunnar Bergs skissebøker.

ANNONSE

Læs også

Fra Reine i Lofoten (1883) -
Frokost i Sora (1880) -
Fra Nordkapp (c.1840) -
Fra øvre Telemark (1852) -
-