Cover

Olje på papp.32 x 41,5cm, Nasjonalmuseet, Oslo

Anders Monsen Askevold (1834 – 1900) ble i 1855 Hans Gudes elev ved akademiet i Düsseldorf, hvor han ble i tre år. I 1866 flyttet han til Bergen, og livnærte seg på et vis som kunstmaler. Han deltok på en del internasjonale utstillinger, og det må med skam meldes at han fikk mere anerkjennelse i utlandet enn i sitt hjemland. Svært mange av hans bilder har motiver fra hans hjemlige fjordlandskap, ofte med kuer som staffasje. Askevold ble da også omtalt – mer enn en anelse nedsettende – som ku-maler. Ryktet hevder at han tok betalt pr. ku.

I et større kunstmuseum har man som regel alltid mere materiale enn det som til enhver tid stilles ut. Man prioriterer de store og mest kjente bildene. mens skisser, tegninger og forstudier gjemmes bort i magasinene.

Men skisser og studier forteller svært mye om kunstnerens arbeidsmetoder, og kan gi en økt forståelse for de mer kjente verkene.

Disse små skisser direkte etter naturen besitter i det vesentlige en friskhet og uniddelbarhet som bare unntaksvis har fulgt med til de store ateliér-bildene.

ANNONSE