Kunstbilde

Peter Otto Testman (1806-1890)
Daguerreotypi i Nasjonalbiblioteket.

Størrelsen er ikke oppgitt, men er etter alt å dømme noe mindre enn gjengivelsen her.

Peter Otto Testman var født i Norge av norske foreldre, men flyttet til Danmark. Da Daguerres metode ble offentliggjort i august 1839, lærte han seg teknikken raskt, og i 1843 var han i Christiania for å daguerreotypere.

På bildet ser vi at Slottet har sitt opprinnelige tak, det ble ombygget til sin nåværende form i 1846.

Dette er ett av de aller første kjente fotografiske prospekter fra Christiania, og det er spekulert rundt hvor fotografen kan ha stått. Brandvagten ved Stortorvet og Johanneskirken var ennå ikke bygget, og det sannsynligste er nok at det ble tatt omtrent fra der Frimurerlogen og Stortinget nå ligger, og at det vi ser i forgrunnen, er bebyggelsen i Pibervigen, der vi nå finner Rådhuset.

Et daguerreotypi er i de aller fleste tilfeller speilvendt, så vi presenterer det også slik daguerreotypisten en gang så det.

Mer om bildet kan leses her og her.

ANNONSE

Mest læst