Nyt

Kampen mod den voldelige islamisme begrænser sig som oftest til fysisk bekæmpelse og offentlige sikkerhedstiltag, og ser normalt bort fra den ideologiske dimension. En usædvanlig undtagelse i den henseende er den italienske regering, der slår hårdt ned på forherligelse af islamisk vold.
angelino-alfano
Med et dekret fra indenrigsminister Angelino Alfano (billedet) og under henvisning til rigets sikkerhed, udviste Italien den 26. september fem makedonske statsborgere for at have drevet propaganda for islamske stat (IS), det skriver La Repubblica.

De ansporede til jihad og martyriet, de hyllede kalifatets handlinger, fejrede IS-attentater og talte nedsættende om imamen i det lokale islamsk miljøet, som de anså for “moderat” og åben for vestlig indflytelse. De havde kontakt med radikale imamer på Balkan, en af dem blev arresteret i Bosnien i 2014.

Efterforskningen begyndte for to år siden med udgangspunkt i en Facebook-konto, hvor en række videoer og dokumenter blev lagt op til støtte for islamsk stat. Udover profilens indehaver (en ung makedoner på 28 år) var også et brødrepar involveret.

Faderen og hustruen til en af de tre er også omfattet af udvisningsbeslutningen, der rejser interessante spørgsmål for en nordeuropæer. For hvor mange personer i Norge står bag tilsvarende profiler? Og hvor mange tvivlsomme imamer har kontakter i Norge uden at blive mødt af en tilsvarende årvågenhed?

De fem udviste makedonerne har i mange år boet i Gorizia-provinsen i Italiens nordøstlige hjørne. Tre af dem drev et firma i byggebranchen. De fem havde i længere tid haft et konfliktfyldt forhold til andre muslimer som frekventerede samme moské, hvor man til deres forbitrelse hædredet ofrene for IS’ henrettelser, og de havde i stigende grad isoleret sig fra omgivelserne ved hårdnakket at nægte at integrere sig.

ANNONSE

Noget af det politisk mest interessante ved sagen, er dynamikken mellem den udøvende og den dømmende magt, altså regering og domstole:

Udvisningen, som blev besluttet den 26. september, skete efter efterforskningsdommeren i Trieste afviste den lokale anklagemyndigheds anmodning om at iværksætte sikkerhedstiltag overfor de fem, […] men dommeren mente at indicierne, som var indsamlet af det hemmelige politi i Trieste, i samarbejde med kolleger i Gorizia, ikke var tilstrækkelige […]

Og dermed besluttede indenrigsministeren at skære igennem. Det forebyggende arbejde er et af de strategiske instrumenter for at sænke risikoen for terror i Italien, siger Angelino Alfano i en kommentar. Indenrigsministeren ligger da heller ikke på den lade side i dette arbejde. Corriere della Sera skriver:

Ministeren oplyser, at med de fem makedonerne, er antallet islamske ekstremister som er blevet udvist siden januar 2015, steget til 121, “hvoraf 55 er udvist alene i år”.

Arbejdet in dføjer sig i en efterhånden ti år gammel sædvane med at udvise imamer,som opfordrer til hellig krig mod Vesten. Italienerne er ellers rodede med en del, men lige netop her er de meget effektive. Hvor mange tilsvarende civilisationsfjender harnordeuropæerne udvist i samme tidsrum?

 

La RepubblicaCorriere della Sera

ANNONSE