Nyt

Italienske medier kaster interessant lys over antiterroraksjonen koordinert av spesialenheten Ros tilhørende det halvmilitære italienske politiet Carabinieri, der 17 personer er blitt pågrepet – hvorav tre i Norge.

La Repubblica skriver:

“De arresterte planla å gjennomføre attentater i Midtøsten og Nord-Europa, men ikke i Italia”, forklarer Giuseppe Governale, som er ansvarlig offiser i Ros. Han legger til at attentatene “kunne ha rammet norske og engelske myndigheters representanter i den hensikt å få satt fri deres leder, mullah Krekar, som sitter fengslet i Norge, og som vi har fått avlyttet i fengselet”.

Mullah Krekar, som antas å stå IS nær, er en kjent og kontroversiell skikkelse i det lokale islamske miljøet. Han ble pågrepet i løpet av natten. I 2001 grunnla han terrorgruppen Ansar Al-Islam. Han ble satt i fengsel i Norge, men fortsatte fra fengselet å være ideologisk og strategisk leder av organisasjonen, som har forgreninger over hele Europa, Italia inkludert. Tjenestemennene i Ros understreker at politiaksjonen, som ble gjennomført samtidig i flere europeiske land, har gjort det mulig å avsløre en terrororganisasjon ledet fra Norge med celler i flere land, hvorav en “særdeles viktig” i Italia. Etterforskerne hevder at mullah Krekar fra fengselet “fortsatte å være ikke bare ideologisk leder av organisasjonen, han ledet den også strategisk i de viktigste spørsmålene, som deltagelse i den syriske konflikten og beslutningen om å alliere seg med IS”. Etterforskerne forklarer at bruk av internett “har gjort det mulig for de siktede å oppheve avstanden mellom medlemmene, som er bosatt i flere europeiske land, å beholde et sterkt samhold som gruppe, styrket av en hyppig og regelmessig chat på nettet, foruten å holde kontakten med sin egen åndelige leder”, altså mullah Krekar.

mullah-krekar

Også La Stampa bringer oppsiktsvekkende nyheter om Krekar:

Aksjonen mot jihadistene har sine røtter i en etterforskning Ros innledet i 2010, etter å ha oppdaget det jihadistiske nettstedet www.jarchive.info, som kunne spores til al-Qaida og andre ideologisk beslektede grupper. Dette ledet til oppdagelsen av en italiensk celle som bedrev rekruttering og radikalisering av militante ved hjelp av internett.

Under navnene “Rawti Shax” og “Didi Nwe” ble den ledet av Najmuddin Ahmad Faraj, bedre kjent som mullah Krekar, som allerede i 2001 hadde grunnlagt den sunni-islamske jihadistgruppen Ansar al-Islam i irakisk Kurdistan. Etter å ha rømt fra Irak og havnet i eksil i Norge, fortsatte mullah Krekar anstrengelsene med sikte på en islamsk stat i Kurdistan.

Han startet “Rawti Shaw” med tanke på “oppdragelse til jihad” av en ny generasjon jihadister, idet han siktet seg inn mot den kurdiske diasporaen i Europa. Det kurdiske nettstedet ble dermed forvandlet til et slags “virtuelt universitet” hvor det ble rekruttert til “Kurdistan-bataljonen”, knyttet til al-Qaida i Irak, samt til “den hemmelige komiteen Rawti Shax”, som planla å utføre attentater i Norge og ellers i Europa.

ANNONSE