Hovederne på bloggen

“Danskhed er med andre ord et universale. Et kollektivt gode (og onde). Og i den forstand er det både uinteressant og frugtesløst at spørge, i hvor høj grad den enkelte af os passer ind i danskheden. Derimod er det helt afgørende at spørge, hvad der svækker danskheden som kollektivt gode. Det gør parallelkulturen! Et stort antal mennesker, som lever adskilt med et fundamentalt forskelligt værdisæt, og derved svækker og eroderer tilliden, friheden og sammenhængskraften.”

Rune Selsing er langt fra færdig med debatten om, hvad det vil sige at være dansk. Og giver i den forbindelse en (for nogle) tiltrængt genopfriskning af forskellen på multietnisk multikulturel. Det multietniske kan vi rumme inden for vores monokultur – det er det multikulturelle, der ødelægger danskheden. Læs Rune Selsings indlæg her:

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/runeselsing/ECE9044829/danskhed-som-politisk-problem/

ANNONSE