Nyt

Et italiensk patruljefartøj af typen Cassiopea. Illustrationsfoto: Italiens militære marine.

 

Italiens regering gav fredag den italienske marine klarmelding til opgaven med at bistå Libyens kystvagt med at standse migrationsstrømmen fra det nordafrikanske land, og parlamentet ventes at give sit samtykke inden for få dage. I mellemtiden forbereder de italienske fartøjer sig allerede på opgaven, så de allerede ligger klar i området, når parlamentets samtykke foreligger.

Samtidig er der opstået forvirring om, hvordan samarbejdet vil forme sig i praksis. Reglerne for den fælles operation er endnu ikke helt fastlagt, skriver La Repubblica.

De oprindelige bekendtgørelser fra den italienske regering tydede på, at italienske marinefartøjer ville operere i libysk territorialfarvand. Samtidig kommer der signaler fra libysk hold om, at italienerne ikke skal gå i militær aktion, men kun yde teknisk og logistisk bistand samt efterretninger, og at selve opgaven med at standse bådene og bringe dem tilbage til fastlandet, skal påhvile libyerne.

Det rejser spørgsmål om, hvorvidt operationen vil blive tilstrækkelig effektiv.

I et interview med Corriere della Seras Mellemøst-korrespondent, Lorenzo Cremonesi, viser den libyske kystvagts chef, oberst Massud Abdel Samat, stor selvtillid i den henseende. Udstyrshjælpen fra Italien har allerede givet resultater, siger han.

ANNONSE

Corriere della SeraHvordan fungerer brugen af de fire patruljebåde af Bigliani-klassen, som Italien leverede i det sene forår?

Massud Abdel Samat: Aldeles udmærket. Til at begynde med havde vi en del problemer, men takket være den tekniske hjælp fra Italien, har vi i løbet af de seneste uger fået dem udbedret og sat i drift. Tre af disse fartøjer har lige fuldført en vigtig patruleringsopgave, af mere end 40 timers varighed, ud for Sabratha og Zuwarah. I det tidsrum var der ingenmigrantbåde, der lagde fra land i det område. Det fjerde fartøj har vært under ordinær vedligeholdelse de seneste dage, og vil være klar til at operere igen om nogle timer.

I slutningen af juni klagede de over, at de italienske fartøjers glasfiberskrog var for svagt i mødet med menneskesmuglernes 23 millimeters maskingeværsalver. De bad desuden om, at der blev monteret tungere våben på bådene. Hvordan er disse problemer blevet løst?

Vi har monteret maskingevær af Doshka-typen ombord, som også har kaliber 23 millimeter og bruges som antiluftskyts. Vi havde dem i vores arsenal. For øvrigt har de italienske teknikere hjulpet os med at pansre skrogene. Nu kan vi endelig bruge dem i bådene i Sabratha-området også.

At disse forbedringer kan have givet lovende resultater, virker plausibelt i lyset af tallene for migranter, der er kommet via Middelhavet i juli måned. Ifølge Die Welt kom der «kun» ca. 14.000 til Italien i tidsrummet fra 1.–25. juli, hvilket er klart færre end i samme tidsrum sidste år. Er det libyske hul i Europas ydergrænse ved at blive tætnet?

Obersten bekræfter over for Cremonesi de politiske signaler om, at libyerne skal gøre det grove arbejde i eget farvand. De italienske fartøjer, som allerede lægger til i Tripoli, kommer for at oplære og yde teknisk assistance, siger han – og sådan skal det fortsat være.

Men hvad nu, hvis man bad om italiensk militær indgriben i tilfælde af, at libyerne dere havner i vanskeligheder, for eksempel med de kriminelle bander ud for havnen i Sabratha?

I så fald vil de kunne gribe ind, men kun i sådanne tilfælde. Og kun på vores specifikke forespørgsel, noget jeg ikke tror, vil ske. Vi er i færd med at træne og udstyre os, så vi kan klare det selv.

Et andet spørgsmål er, hvad der sker med de dele af den libyske kyst, som ikke hører til Tripoli-regeringens territorium. Kan trafikken flytte sig til Tobruk-regeringens territorium, som italienerne endnu ikke har noget samarbejde med?

For de strukturelle forhold som skaber migrationstrykket bliver ikke løs med en forbedret lokal grænsekontrol. Spørgsmålet er bare, hvilket hul det vil strømme igennem efter dette ene er tætnet. En langsigtet løsning på problemet med kontrol af Europas ydergrænser kræver mere end en håndfuld patruljeskibe.

ANNONSE