Kunstbilde

lie

Christian Meyer Ross (1843-1904)

Pastell på papir, 72 x 108,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Som nevnt er Christian Meyer Ross godt representert i utstillingen I Italiens lys som nylig åpnet hos Hirschsprung i København. Han er muligens bedre kjent internasjonalt enn i Norge, for i 1879 slo han seg til i Italia, og ble der resten av sitt liv. Han er særlig kjent som portrettist og genremaler, og ble av noen kalt silkemaler, på grunn av hans betydelige håndlag med å gjengi kostbare kjolestoffer.

Hans bilder har fortsatt en ikke ubetydelig interesse ved auksjoner i inn- og utland.

Forfatteren Jonas Lie (1833-1908) ble i 1859 gift med sin kusine Thomasine Lie (1833-1907). To andre medlemmer av familien bar også fornavnet Jonas, deres notoriske sønnesønn, ofte omtalt som Judas Lie (1899-1945), og Thomasines grand-nevø (1880-1940). Den sistnevnte emigrerte til Amerika, og ble en dyktig kunstmaler. Thomasines søster Erika, senere gift Nissen (1845-1903), var en betydelig pianist og musikkpedagog.

Sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Alexander Kielland regnes Jonas Lie blant De fire store innen realismen i norsk litteratur mot slutten av 1800-tallet.

ANNONSE

Mest læst