Kunstbilde

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857)
Blyant og akvarell på papir, 21 x 28 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

De best kjente av I.C. Dahls verker, de store maleriene, ble utført i hans atelier. Men grunnlaget var i alminnelighet studier utført etter naturen. Et stort antall av hans skissebøker er bevart. I årene 1820-21 reiste han som prins Christian Frederiks (1786-1848, norsk konge i 1814, dansk konge som Christian VIII fra 1839) i Italia, og skissen av krigsskip stammer fra denne tiden.

Det hevdes ofte at en kunstners mesterskap best demonstreres i kunstnerens skisser. Der er det ikke nødvendig å ta hensyn til hverken bestillere eller et eventuelt markeds ønsker, og kunstneren står fullstendig fritt. Men det kan være problematisk å stille ut skissebøker i et kunstmuseum, og derfor er de som regel ikke tilgjengelige for publikum. (Av og til kan vi nok se dem oppslått i montre, men man kan dessverre ikke bla videre). Så det er ytterst fortjenstfullt at mange muséer gjør skissene tilgjengelige via nettet – og dessuten sparer det de ofte sårbare originaltegninger).

ANNONSE