Kunstbilde


Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Penn og sepia (?) på papir, 15,7 x 22,1 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Teksten som illustreres, er hentet fra Johannesevangeliets trettende kapitel, vers 5 til 17 (Dansk Bibel 1933):

Derefter hælder han Vand i Vaskefadet og begyndte at to Disciplenes Fødder og at tørre dem med Linklædet, som han var ombunden med. Han kommer da til Simon Peter; og denne siger til ham: “Herre! tor du mine Fødder?” Jesus svarede og sagde til ham: “Hvad jeg gør, ved du ikke nu, men du skal forstå det siden efter.” Peter siger til ham: “Du skal i al Evighed ikke to mine Fødder.” Jesus svarede ham: “Dersom jeg ikke tor dig, har du ikke Lod sammen med mig.” Simon Peter siger til ham: “Herre! ikke mine Fødder alene, men også Hænderne og Hovedet.” Jesus siger til ham: “Den, som er tvættet, har ikke nødig at to andet end Fødderne, men er ren over det hele; og I ere rene, men ikke alle.” Thi han kendte den, som forrådte ham; derfor sagde han: “I ere ikke alle rene.” Da han nu havde toet deres Fødder og havde taget sine Klæder og atter sat sig til Bords, sagde han til dem: “Vide I, hvad jeg har gjort ved eder? I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det. Når da jeg, Herren og Mesteren, har toet eders Fødder, så ere også I skyldige at to hverandres Fødder. Thi jeg har givet eder et Eksempel, for at, ligesom jeg gjorde ved eder, skulle også I gøre. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, en Tjener er ikke større end sin Herre, ikke heller et Sendebud større end den, som har sendt ham. Når I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

ANNONSE

Ét svar til “Jesus vasker disiplenes føtter (ca.1640-49)”

  1. Therion siger:

    Es ist vollbracht, fra Bachs Johannespassion, The High Priestess synger.

    https://www.youtube.com/watch?v=ePIinYePuDo

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria