Cover

Pietro Perugino (1448-1523)

Freske, ca. 335 × 550cm, Det sixtinske kapell, Vatikanet.

Det tekstlige grunnlag er Matthaeus 16, 15-19 (Dansk Bibel 1933)

Han siger til dem: “Men I, hvem sige I, at jeg er?” Da svarede Simon Peter og sagde: “Du er Kristus, den levende Guds Søn.” Og Jesus svarede og sagde til ham: “Salig er du, Simon Jonas’s Søn! thi Kød og Blod har ikke åbenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene. Så siger jeg også dig, at du er Petrus, og på denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke få Overhånd over den. Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal være løst i Himlene.”

Vi kan nok her gå ut fra at det er en allegorisk fremstilling av tildelingen av ikke-materielle nøkler. Ut fra den tradisjonelle ikonografi er det lett å kjenne igjen Petrus, en gråhåret og gråskjegget mann over sin første ungdom, med blå kappe og gul kjortel. Til høyre for ham den skjeggløse Johannes, med grønn kappe og rød kjortel (Dessverre har jeg ikke en fullstendig redegjørelse for apostlenes fargekoder tilgjengelig).

Det sixtinske kapell er innvendig dekket av fresker – best kjent er Michelangelos tak og fondvegg , men på resten av veggene har andre renessansekunstnere, deriblant Perugino vært aktive.

Oversikt over kapellets interiør

ANNONSE