Kunstbilde

Erik Pauelsen (1749-1790)
Sepia(?), penn, pensel og grå lavering, 44,2 x 55 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Bildet tjente som forelegg for etsning til bruk som illustrasjon til Ove Mallings (1748-1829) bok Store og Gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, først utgitt i 1777. Nederst på bildet kan vi blant annet lese:

Præste Konnen Anne Colbiörnsen udbad sig tilladelse 1717 af den Svenske Oberst Löven at skikke hendes Pige efter noget som hun fore gav at mangle til mad.

Begivenheten som skildres, fant sted under Den store nordiske krig som pågikk fra 1700 til 1721. I 1716 sto svenske avdelinger et godt stykke inne i Norge, blant annet på Norderhov i Buskerud fylke, der en styrke ledet av överste Axel Löven innkvarterte seg på prestegården. I følge en tradisjon som oppsto, skal prestefruen, Anna Colbjørnsdatter (c.1667-1736), ha tatt godt imot svenskene, og traktert dem med både mat og spesielt drikke. I løpet av selskapelighetene skal hun så ha bedt översten om tillatelse til å sende en tjenestepike etter flere forsyninger, hvilket ble innvilget. Noen hevder at det var sin egen datter hun sendte, men i Andreas Bussæus’ (1679-1735) Historisk Dag-Register over den stormægtigste Monark Kong Friedrich den Fierdes Levnets og Regjerings Begivenheder og Tilfælde, forst utgitt i København 1777, var det “en Bondepige” som ga de søndenfjeldske dragoner beskjed om at svenskene var på Norderhov. I alle fall endte det hele i Slaget på Norderhov den 29. mars 1716. Svenskene ble overrumplet, og resultatet ble en knusende norsk seier, der överste Löven ble tatt til fange.

Meno Haas (1752-1833)
Etsning (1780) etter Erik Pauelsens forelegg, 45,8 x 56,5 cm, Statens Museum for Kunst, København

I vår nasjonalsang skriver Bjørnstjerne Bjørnson blant annet:

Kvinder selv stod op og strede,
som de vare mænn;
andre kunde bare græde,
men det kom igjæn!

Referansen her er til Anna Colbjørnsdatter, men den historiske bakgrunn er, som antydet, noe usikker. Det er ikke bevart noen kilder der hun selv gir sin versjon av begivenhetene.

ANNONSE