Kunstbilde

Prospektkort, utgitt av J.H Küenholdt AS på 1920-tallet, Nasjonalbiblioteket. Fotograf ikke oppgitt.

Sentralt i bildet er Anders Rasmussen Svors (1864-1929) fonteneskulptur Bylgja/Bølgen fra 1913, som i 1920 ble oppstilt på det som nå er bestemt skal hete Olaf Bulls plass ved Skillebekk i Oslo.

I likhet med sine jevnaldrende kolleger (og med-vestlendinger) Ingebrigt Vik (1867-1927), Lars Utne (1862-1922) og Jens Munthe Svendsen (1869-1957) havnet Anders Svor i skyggen av Gustav Vigeland (1869-1943).

ANNONSE