Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)

Postkort, utgitt av N.W. Damm & Søn AS, Nasjonalbiblioteket.

Siden Wilse tok sitt bilde har strøket gjennomgått kraftige endringer (noen vil kanskje si om-vandaliseringer). Så å si all den bebyggelse vi kan se er fjernet, og erstattet med nytt. Småbåthavnen er flyttet til Hovedøya, og Hausmanns bro, som kan sees i bakgrunnen, er restaurert og utvidet. Men den gamle og grå Akersælva er heldigvis ikke lenger en stinkende åpen kloakk.

Dette motivet har inspirert mange fotografer og kunstnere. Vi finner det også blant Kristian Kalmers (1907-1969) koldnålsraderinger, som ble innkjøpt i stort antall av Oslo kommune, og i et maleri av Anders Svarstad (1869-1943) – begge bilder dessverre ikke tilgjengelige på nettet.

ANNONSE