Kunstbilde

Photochrom-postkort, utgitt av Photoglob Zurich, Nasjonalbiblioteket i Israel.
Merket 15,020 P.Z – JERUSALEM. INTERIEUR DE LA MOSQUE D’OMAR

KlippedomenTempelhøyden i Jerusalem ble reist i årene 687-691, og kan dermed ikke tilskrives kaliffen Omar, som døde ca. 644. Det er ikke en egentlig moske, men en markering av et hellig sted. I følge tradisjoner skal dette være der Abraham skulle ofre Isak (i islamsk tradisjon Ismael), og Den fjerneste helligdom som nevnes i koranen, og som antas å være det sted der profeten startet sin nattlige himmelfart. Og hvorom allting er, Tempelhøyden regnes som et særdeles hellig sted i både judaisme, kristendom og islam.

I tiden rundt forrige århundreskifte var ikke fotoutstyr allemannseie, og markedet blant pilgrimer og turister var stort for fotografier og postkort av sentrale motiver. Dagens bilde er blant annet bevart i et album i Nasjonalbiblioteket i Israel.

Under Klippedomen finnes det en slags krypt, som ble dokumentert av fotografen Félix Bonfils (1831-1885) allerede på 1870-tallet. Mer om dette kan man lese her.

Flere av de best kjente fotografier fra Det hellige land på denne tiden – også flere Photochromer – er med stor sannsynlighet tatt av Bonfils eller hans firma, som hadde sitt hoved-atelier i Damaskus. Eksteriørbildet av Klippedomen har ingen attribusjon, og vi kan ikke med sikkerhet si hvem som har tett det, men det er ingen tvil om at Bonfils tok en mengde bilder både på Tempelhøyden, det øvrige Jerusalem og ellers i Det hellige land.

ANNONSE

ANNONSE