Kunstbilde

Jheronimus_Bosch_011

Hieronymus Bosch (c.1450-1516)

Olje på eikepanel, 58 x 33cm, Louvre, Paris

Narrenes skip inngikk opprinnelig i et triptykon, som ikke er bevart i sin helhet. Midtpartiet er forsvunnet, og de bevarte deler er spredd rundt i forskjellige muséer.

Som man kan se av artikkelen det er linket til, var Narrenes skip opprinnelig den øverste delen av triptykets venstre fløy. Etter alt å dømme fremstiller det dødssynden glutta – fråtseri, som et motstykke til høyre fløys fremstilling av avaricia – gjerrighet.

Sebastian Brants illustrerte bok Daß Narrenschyff ble utgitt i Basel i 1494, og det er antatt at mange av de tresnitt vi finner der, er utført av selveste Albrecht Dürer. Hvor vidt Bosch kjente til Brants bok kan man ikke si for sikkert – men det kan heller ikke utelukkes. I alle fall var forestillingen om Narreskipet ganske utbredt i den tids Europa – Brants bok ble også oversatt til latin.

Bildet er for øvrig nok et eksempel på Bosch’ hentydninger til islam og tyrkerne. Den noe falmede røde vimpel i skipsmasten er forsynt med en halvmåne.

Jheronimus_Bosch_011_detail

ANNONSE