Kopierede/fra hoften

Ifølge PET har Danmark de seneste år haft et markant antal terrorsager landets størrelse taget i betragtning. Onsdag indledes en storstilet terrorsag ved retten i Holbæk, og yderligere syv terrorrelaterede sager ventes at komme for retten inden årets udgang.
Den svenske terrorforsker, Magnus Ranstorp, siger til Jyllands-Posten, at det er et utroligt stort antal, og han finder det iøjnefaldende, at mange af sagerne udspringer af ”ekstrem islamisme”.
Ak ja. Vi er gået fra islam til islamisme og nu til ekstrem islamisme, som vi må forstå er noget ganske andet end islam – nærmest det modsatte – for jo mere vi hører om ekstrem islamisme, des elskeligere bliver profetens budskab.
Ranstorp mener, at Danmark bør være opmærksom på terrordømte, som er blevet løsladt efter afsoning. Det samme mener PET’s Center For Terroranalyse, der anser det for sandsynligt, at nogle udviste terrordømte og personer med sympati for “militant islamisme” vil prøve at lave nye terrornetværker bl.a. med udspring i udrejsecenteret Kjærshovedgård. ”Personer på udrejsecenteret kan være særligt modtagelige over for radikalisering og påvirkning fra militant islamistiske dagsordner”, skriver Center For Terroranalyse.
Hvad mon de skal finde på at kalde kommende knivstikkere samt økse-, pistol- og bombemænd, når ”ekstrem islamisme” eller ”militante islamistiske dagsordener” ikke længere markerer den rette afstand fra islam? Hvad med ”mega-ekstremistiske og militante islamister, der har misforstået profetens lære”?
ANNONSE