Kunstbilde

Foto: Vidar Iversen, Wikimedia Commons.

På fortauet foran Calmeyers gate 15 B i Oslo, som tidligere var synagoge for Den Israelitiske Menighed i Oslo, og hvor vi nå finner Jødisk Museum i Oslo, er det satt ned snublesteiner for Gisela Bernstein, Richard Bernstein, Anna Rebekka Bodd, Jacob Bodd, Kaja Pauline Bodd, Manja Malke Bodd, Leon Eisen, Salo Flanter, Aksel Marcus Moritz, John Charles Moritz, Leif Idar Moritz og Sonja Ester Moritz.

Jacob Bodd (1894-1943) var rabbiner i Den Israelitiske Menighed fra 1931 til 1938, og etter sammenslåingen med Det Mosaiske Trossamfund i 1938 var han kantor i synagogen i Bergstien. Portrettet er tatt c. 1935 av Ivan Benkow (1885-1955).

Tre av navnene er også oppført på minnetavlen over fire elever ved Møllergata skole som ble deportert med “Donau” den 26. november 1942, og drept den 1. desember samme år. Fredrik Hurwitz bodde ikke så langt unna, i Torggata 36, sammem med sin mor Therese (f.1899) og sin søster Jenny (f.1922), som også ble sendt med “Donau” og drept ved ankomst Auschwitz-Birkenau den 1. desember 1942.

ANNONSE

Det skal nevnes at lærere ved Møllergata skole på 50-tallet fortalte oss at Anna, Manja, Fredrik og Leif ble hentet “av tyskerne” på skolen – men som vi vet ble arresteringen av jødene utført av norsk politi, og i svært få tilfeller ble barn hentet på skolene.

ANNONSE