Kopierede/fra hoften

Collage: Stalin, Lenin og Lund. Stalin yderst til venstre…)

Hvor ureformerede kommunister mere eller mindre direkte opererer med en ‘eskalationsteori’, der gradvist eroderer det borgerlige samfund indefra, så formulerer Enhedslisten aldrig det offentligt. Når de agiterer for flere skattekroner til ikke-arbejdende eller lettere adgang til statsborgerskab, så markedsføres forslagene som ‘flere rettigheder’. I virkeligheden er det blot en langsom men effektiv måde, at nationalisere økonomien og afskaffe nationalstaten på. Målet helliger midlet.

“Hvis man ser på deres oprindelige principprogram, så var meget af det der stod der, jo faktisk det vi mener.”, lød det fra Revolutionære Socialisters Marie Frederiksen, der stemte på Enhedslisten i 2019. Lenin på nye flasker. Revolutionen i slowmotion. Fra Information, der omtaler Enhedslistens nye udspil mod social kontrol – EL: Negativ social kontrol skal bekæmpes med flere rettigheder til indvandrere og efterkommere.

“Enhedslisten vil blandt andet automatisk tildele statsborgerskab til borgere, der er født og opvokset i Danmark. Kvinder, der er familiesammenført med deres mand, skal have lettere adgang til at få deres egen opholdstilladelse. Og så skal den gensidige forsørgerpligt afskaffes. Den betyder, at den ene ægtefælle bliver trukket i ydelse, hvis den anden er i job. …

– Kan man ikke omvendt frygte, at hvis der ikke længere er gensidig forsørgerpligt, så vil der være større incitament til at blive på passiv forsørgelse, fordi de har flere penge alt i alt?

‘Der er større chance for, at hun kommer i arbejde, hvis deres økonomier ikke er bundet sammen, vil jeg mene. …’.

… Rosa Lund tror, vejen til at komme af med negativ social kontrol i høj grad er, at børn og unge kender deres rettigheder og i det hele taget har rettigheder.

Så de kan sige til deres far: Jeg har mit eget pas. Jeg bestemmer selv, om jeg kan rejse. Men også at jeg har mine egne rettigheder, jeg er dansk statsborger, og det betyder, at jeg kan komme ind i et familieretligt system, hvis du slår mig eller udøver psykisk vold,’ siger Rosa Lund. …

‘Man får dels nogle formelle rettigheder, men måske også en stærkere identitet og følelse af at være dansker. Det tror jeg gør det nemmere at sige fra over for sine forældre, hvis de udøver negativ social kontrol.’

I samme boldgade vil det hjælpe kvinder, som er kommet til Danmark som familiesammenførte, hvis de lettere får deres egen opholdstilladelse…”

ANNONSE