Kunstbilde

Mosaikk i Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna.

Denne kirke ble påbegynt i 504, under østgoterkongen Theodoric den store (454-526), som var arianer, og dermed regnet som kjettersk av den seirende athanasiske retning, der læren om treenigheten er sentral. Det meste av dekorasjonene som kunne betraktes som arianske, ble enten ødelagt ellr erstattet med nytt.

Denne tronende Madonna sies å være fra omtrent 600, da den athanasiske retning hadde blitt dominernde. Den store splittelse mellom øst- og vestkirken fant først sted i 1024, og dreide seg enkelt sagt for det meste om det var paven i Roma eller patriarken i Konstantinopel som skulle være den ledende autoritet for kristenheten.

ANNONSE

Læs også

Læs også