Nyt

Det lød dramatisk at Danmark og Norge lukker grænserne. Men asylsøgere bliver taget imod som hidtil og slippes ind.

Det fremgår af politiets oplysninger både i Danmark og Norge.

I Danmark vakte det opsigt og en vis irritation, at asylsøgere kan melde sig ved grænsen og blive kørt gennem Danmark til Sandholm-lejren udenfor København.

På NRK radio har politiet bekræftet at det samme gælder her: Asylsøgere kan søge asyl som sædvanlig.

Internationale konventioner overtrumfer national lovgivning selv i en krisesituation for landets indbyggere.

Også asylsøgere bliver syge og fastlåser sparsomme resurser.

Hvis folk, som har været udenfor Norden, sættes i karantæne, hvad da med mennesker som har været på rejse i lang tid og opholdt sig i lejre? De bliver henvist til modtagecentre, men har fri bevægelighed.

Der har været særdeles lidt snak om asylsøgere, muligvis fordi myndighederne ønsker at holde lav profil og give indtryk af kontrol. Men med asylsøgere uden papirer har man ikke kontrol.

ANNONSE