Nyt

 

Søndag aften udviklede der sig et masseslagsmål med ca. 40 deltagere på Børnecenter Tullebølle på Langeland. Det skriver Berlingske

Baggrunden for masseslagsmåleter uklart, men en 15-årig dreng er meldt til politiet for vold mod en ansat, som han slog med et rør.

Ingen af de involverede drenge/unge mænd har villet forklare sig til politiet, der derfor ikke kan oplyse mere om konfliktens årsag.

Det står imidlertid klart, at situationen har  været voldsom og helt ude af kontrol på Børnecentret, siden politiet blev tilkaldt og der nu er rejst sigtelse for vold mod en af centrets ansatte. Det giver ubehagelige forudanelser om, hvilket voldsniveau det omgivende samfund kan vente sig i det omfang disse drenge og unge mænd får varigt ophold i landet.

Derfor virker det også besynderligt, at Fyens.dk nedtoner alvoren af slagsmålet:

De unge asylsøgere var “oppe at toppes”, politiet ved ikke hvad “diskussionen” gik ud på, men kunne blot konstatere, at de unge “skændtes”.

‘Det er også vigtigt for Fyens.dk at konstatere at “Asylcenter-medarbejderen kom ikke til skade, og det gjorde heller ikke nogen af de unge” og at politiet efterfølgende har “..modtaget nul anmeldelser”

Nedtoningen af situationens  alvor er så meget desto mere mærkelig al den stund, at det langtfra er første gang, der har været problemer med hurtigt eskalerende vold og politiindblanding i forbindelse med beboerne på Børnecenter Tullebølle: i juli i år kom det til stærkt voldelige scener, der ifølge naboer lignede den rene blodrus, da drengene skulle møde en gruppe asylsøgere fra et Børnecenter Hundstrup til en fodboldkamp .

ANNONSE

Her var angiveligt op mod 100 uledsagede unge drenge indblandet i et voldsomt slagsmål, der efter sigende begyndte mellem to drenge fra hvert sit center, efter dommeren dømte et frispark, som en af drengene var stærkt utilfreds med.

Der er ved at tegne sig et stadigt tydeligere billede af de uledsagede drenge som meget kortluntede og voldsparate – i en sådan grad, at de ansatte ofte ikke kan kontrollere situationen, men må have politiet til hjælp. Det varsler ilde for fremtiden i det omfang de altså ikke sendes tilbage til deres hjemland, men får opholdstilladelse i Danmark.

Med deres nuværende adfærdsmønster er der al mulig grund til at frygte, at disse drenge hurtigt vil ende i kriminalitet, og at deres voldsparathed vil få mærkbare konsekvenser for det samfund, de efter alt at dømme vil blive lukket ud i inden for en overskuelig tid.

 

ANNONSE