Kopierede/fra hoften

Et kontrolleret menneske positionerer sig, og derfor skal man ofte høre sandheden fra fulde folk, og folk der ikke har noget at miste. Berlingske har talt med pensionerede gymnasielærer Victor Kjærulff, der har oplevet multikulturen blomstre på Langkær Gymnasium i Århus Vest – Tidligere lærer på Langkær Gymnasium: ‘Det er en udfordring, hvis man ikke må se på en tekst videnskabeligt, og det har nogle af de muslimske elever meget, meget svært ved’ (kræver login).

“Victor Kjærulff var studievejleder og lærer i historie, billedkunst og oldtidskundskab på Langkær Gymnasium i Tilst ved Aarhus fra 1979 til 2018, hvor han gik på pension.

I dag er Langkær Gymnasium omdøbt til Aarhus Gymnasium og har 59 procent elever med ikkevestlig baggrund. Victor Kjærulff oplevede i løbet af sin ansættelse, hvordan der kom flere og flere tosprogede til, og hvilke udfordringer det skabte på skolen. …

Det er en udfordring, hvis man ikke må se på en tekst videnskabeligt, og det har nogle af de muslimske elever meget, meget svært ved. Specielt når det kommer til Koranen, hvor troen kan stå i vejen for frugtbar læring. Jeg synes, at det udfordrede min faglighed og videnskabelighed, når der var svar, der var givet på forhånd,’ siger han. …

‘Op gennem 00erne kom der elever, som var rundet af en mellemøstlig kulturkreds og havde andre normer, skikke og tankegange. Skolemiljøet blev udfordret ved, at det man kunne forvente, når man gik på et alment dansk gymnasium, fik mindre og mindre grobund, jo flere der kom af anden etnisk baggrund,’ siger han. …

Når vi skulle på studietur eller introtur, oplevede vi tilfælde af, at de spurgte en imam, fordi der både skulle drenge og piger med, og der eksempelvis blev sovet i telt. De skulle have bekræftet, om det var den rettroende ting at gøre og få imamens besyv med. …,’ siger han.

‘… Det blev forventet, at de opførte sig på en bestemt måde og kom hjem lige efter skoletid. Familiens ære sidder mellem døtrenes ben, og derfor kan det let udvikle sig til en kultur, hvor de muslimske piger ikke føler sig så frie,’ siger han.”

ANNONSE