Kopierede/fra hoften

Danskerne har ikke godt af at kende til indvandringens konsekvenser. Derfor har Danmarks Statistik besluttet at mørkelægge tallene, således at politikerne og erhvervslivets top stadig kan påstå, at tilstrømningen fra den tredje verden er en berigelse og en økonomisk gevinst.

I denne sammenhæng skriver Ulla Nørtoft Thomsen på facebook:

Danmarks Statistik har ryddet op, så man ikke længere kan hente kriminalitetsstatistik, der viser både herkomst (indvandrere/efterkommere) og oprindelsesland. Nu kan man kun opdele herkomstgrupperne på hhv. vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (STRAFNA10/11). Dvs. man kan ikke se hver enkelt oprindelseslands efterkommere og indvandrere for sig. Samtidig går ingen af de tilgængelige kriminalitetsstatistikker længere tilbage end år 2000.

Er der ikke nogle politikere, der vil spørge den ansvarlige minister, hvad det drejer sig om? Hvem har taget den beslutning og med hvilken begrundelse? Det er seriøst gustent.

ANNONSE