Nyt

66 procent af de indsatte i Københavns Fængsler er enten indvandrere, efterkommere af indvandrere eller udlændinge.

Det viser tal, som Kriminalforsorgen har udarbejdet med hjælp fra Danmarks Statistik, skriver Berlingske mandag.

I Danmark som helhed er den tilsvarende andel 44 procent, mens andelen af befolkningen med udenlandsk statsborgerskab eller oprindelse ifølge Justitsministeriet er 16 procent, skriver avisen.

Den ansvarlige minister, en socialdemokrat, er bekymret:

“Indvandrere og efterkommere er markant overrepræsenteret i fængslerne. Det synes jeg naturligvis er dybt bekymrende,” siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Overrepræsentationen af personer med udenlandsk baggrund i fængslerne afspejler det statistiske faktum, at personer med indvandrerbaggrund begår langt mere kriminalitet end danskere.

Når man ser på kriminaliteten, ligger 15-79-årige mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande, 44 procent højere end gennemsnittet for alle mænd i aldersgruppen.

Problemet er ikke begrænset til førstegenerationsindvandrere; tværtimod er det meget værre i anden generation:

Tallet er endnu højere for mandlige ikke-vestlige efterkommere i samme aldersgruppe.

For denne gruppe er kriminalitetsraten 137 procent højere end for alle mænd i samme aldersgruppe. Begge tal er justeret for aldersforskelle.

I alt sidder der lidt over 4.000 personer med udenlandsk baggrund i danske fængsler.

Den danske justitsminister ønsker en strammere udlændingepolitik, bekæmpelse af ghettodannelse og udvisning af kriminelle:

Peter Hummelgaard (S) påpeger, at “en velfungerende retspolitik hænger tæt sammen med en stram og ansvarlig udlændingepolitik”.

“Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at bekæmpe parallelsamfund og ghettolignende områder, hvor kriminalitet har særligt gode betingelser for at slå rod.” […]

“Men der er brug for mere. Udlændinge, der begår banderelateret kriminalitet, skal så vidt muligt udvises af Danmark, og når de udvises, skal vi sørge for, at de forlader landet så hurtigt som muligt, så de ikke bliver en belastning for Danmark,” siger han.

Tobias Grotkjær Elmstrøm fra regeringspartneren Moderaterne er ikke enig med ministeren i, at der er brug for flere udvisninger. Han finder overrepræsentationen af udlændinge “problematisk”, men mener, at der skal være mere fokus på forebyggelse.

Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, som finder tallene fra Kriminalforsorgen “vanvittige”, vil både afvise flere og udvise flere.

Rosa Lund fra Enhedslisten mener derimod, at overrepræsentationen ikke er et indvandringsproblem, da problemerne primært rammer efterkommere. “Samfundet har også et ansvar”, siger Lund – og kriminaliteten er faldende, mener hun.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

ANNONSE