Nyt

Ligesom andre superrige finder kosmopolitten Sting det meget nemt at plædere for at det gemene nationale fellesskab skal tage regningen for en hel del visioner om en stadig mer flydende og grænseløs verden

– Gudskelov for Grækenland fordi I har vist vejen» sagde Sting ved et event i Athen afholdt af Amnesty International.

– I har vist hvordan man behandler flygtninge hvor andre folk bygger murer. Når børn bliver taget fra deres mødre og puttet i burer handler I med medfølelse og generøsitet og sund fornuft.

Fordi såkaldte ledere, en sørgelige parade af halv-mænd og kujoner ikke har løsningerne. Igen har Grækenland vist os hvordan man er civiliserede.

Sting hvis borgerlige navn er Gordon Matthew Thomas Sumner skønnes at have en nettoformue på hvad der svarer til 1,8 mia.  Han har dog ved anden lejlighed sagt, hans børn ikke skal arve ham og at han inden vil bruge sin formue på velgørenhed.

Sting Net Worth – Daily Mail – Reuters

 

ANNONSE