Kommentar

Billedet: Fra højre: Peter Strzok, Lisa Page og Bob Mueller

 

Bent Jensen (1938), dr.Phil og professor emeritus er en historiker og forfatter af en række bøger, om det moderne Ruslands historie især. Jensen analyserer regelmæssigt amerikansk politik hos Document

*

Det amerikanske Justitsministeriums (JM) generalinspektør udsendte for nylig en omfattende rapport om højtstående embedsmænds misbrug af deres embeder. Rapporten drejede sig om JM´s undersøgelse i 2016 af Hillary Clintons anvendelse af en privat server til fortrolig korrespondance, da hun var udenrigsminister. En nu dømt demokratisk politiker havde via sin kones computer adgang til de fortrolige oplysninger. Det viser sig nu, at også en fremmed magt havde adgang til oplysningerne.

Undersøgelsen af Hillary C. blev ledet af en højtstående FBI-embedsmand, Peter Strzok, som – før undersøgelsen var færdig og vidner afhørt – på de indre linjer tilkendegav, at Hillary C skulle frikendes, selv om hun efter mange juristers mening klart havde overtrådt bl.a. USA’s spionagelov, og at der derfor skulle have været rejst tiltale mod hende. Hun ødelagde i øvrigt så meget af bevismaterialet, som hun kunne nå. Strzoks chef, FBI-chef James Comey, blev i maj sidste år fyret efter indstilling fra JM pga. talrige uregelmæssigheder i forbindelse med undersøgelsen. Vidner blev f.eks. ikke afhørt under ed og vidneudsagn ikke båndoptaget. 

Den lemfældige behandling af Hillary C. skulle vise sig at være første akt i bestræbelserne på at påvirke præsidentvalget i 2016. Comey, Strzok & Co. var overbevist om, at Hillary C. på fri fod ville vinde over opkomlingen Trump. Ifølge de nye oplysninger i generalinspektørens rapport ønskede Peter Strzok og hans kammerater i FBI så heftigt Hillary C som præsident, at undersøgelsen mod hende skulle afsluttes uden tiltale. Det viser sig ligeledes, at han nærede et nærmest patologisk had til præsidentkandidat Trump.

ANNONSE

Strzok var fra starten nøglepersonen i den undersøgelse af Trump og dennes påståede maskepi med præsident Putin, som blev iværksat umiddelbart efter frikendelsen af Clinton, og som var anden akt i de skjulte kupplaner. De nye oplysninger dokumenterer, at Strzok og andre højtstående FBI-embedsmænd ville forhindre Trump i at blive valgt. Hvis det utænkelige alligevel skulle ske, ville Strzok og hans kammerater i FBI ligefrem ”stop it”, som han uden blusel meddelte en af sine medsammensvorne i FBI, hans elskerinde Liza Page.

Både Strzok, Page og andre FBI-embedsmænd udtrykte i deres interne skrivelser deres dybe foragt for dem, der støttede Trump. Mens de kaldte Trump for en idiot, en modbydelig person og meget andet, betegnede de hans tilhængere i arbejder- og middelklassen som fattige, uvidende, dumme, dovne og primitive, som oven i købet lugtede ubehageligt. Disse embedsmænd, der betragter sig selv som tilhørende eliten i det amerikanske samfund, foragtede de amerikanske vælgere så stærkt, at de ville sabotere den demokratiske proces og forhindre en af dem uønsket folkevalgt præsident i at regere.

Der tegner sig med de mange nye oplysninger et mønster af, at hele den latterlige og ubegrundede hetz mod Trump for at have indgået en sammensværgelse med Putin, for at sidstnævnte skulle hjælpe Trump til magten i Washington, blev sat i værk af personer i FBI´s øverste ledelse, der også sørgede for ulovligt at fodre udvalgte og villige journalister med fortrolige oplysninger, der angiveligt skulle vise, at Trump var i Kremls sold. Der er foretaget ulovlige telefonaflytninger af personer, der på et eller andet tidspunkt havde haft kontakt til Trump. Der er gennemført natlige ransagninger og arrestationer af folk for at få dem til at afgive ufordelagtige oplysninger om Trump under trussel om langvarige fængselsstraffe. FBI plantede også provokatører blandt Trumps rådgivere, herunder en kriminel russisk statsborger, der var FBI- stikker.

Det mest latterlige eksempel i den hysteriske kampagne var den såkaldte Tisserapport om Trumps påståede skjulte forbindelser til Kreml – et sammensurium, som en afdanket britisk spion havde flikket sammen på grundlag af anonyme og ikke verificerede russiske kilder, og som Hillary Clintons parti i 2016 betalte flere millioner dollars for med det mål at diskreditere Trump. I over et år har en særlig undersøger, Robert Mueller, med næsten ubegrænsede beføjelser og et ubegrænset budget forgæves forsøgt at finde beviser på denne ikke-eksisterende sammensværgelse. 

Der er altså tale om en kæmpeskandale. Som sagerne står lige nu, har FBI fået afskediget sin chef (Comey), vicechefen (McCabe) og endnu fire højtstående embedsmænd, som alle var involveret i intrigerne mod Trump og i Ruslandsundersøgelsen. Forleden blev Strzok bortvist fra sin arbejdsplads i FBI og frataget sin sikkerhedsgodkendelse. Hans elskerinde Liza Page og to andre er for længst blevet fjernet. Nu rejses der krav om, at de også skal fyres for deres uhørte adfærd. Forleden blev sikkerhedsdirektøren for Senatets efterretningsudvalg, James Wolfe, arresteret, fordi han havde fodret et pigebarn, han var forlibt i, med fortrolige oplysninger. Hans formål var også at skabe problemer for Trump. 18 andre embedsmænd er under mistanke og undersøges af JM for lignende forbrydelser.

Den igangværende særundersøgelse af Trumps ikke-eksisterende sammensværgelse med Kreml har fået grundskud, fordi typer som Strzok, Page & Co. har spillet en hovedrolle i hele kabalen. Undersøgelsen kræves afsluttet – interessant nok nu også af en kendt Trump-modstander, den tidligere efterretningschef, James Clapper, der tidligere har løjet under ed for Kongressen. Formentlig frygter Clapper, at endnu flere skandaler vil blive afsløret. 

Mange i medierne, i det demokratiske parti og blandt villige ”eksperter” må allerede nu have fået røde øren. Og dette er blot begyndelsen. JM´s generalinspektør vil nemlig nu også undersøge FBI´s rolle i hele Ruslandshalløjet. Ikke mindst flere af de store elektroniske medier samt elitemedierne New York Times og Washington Post har ladet sig bruge i hetzen mod Trump og jævne amerikanere som FBI´s forlængede arm. Flere journalister har således modtaget gaver for at være FBI´s villige bydrenge og -piger.

Det er altså ikke uden grund, at Trump kalder disse medier løgnagtige og ”Folkets fjender”. De er arrogante og korrupte; de driver propaganda i stedet for at lave oplysende kritisk journalistik. Og de foragter den brede befolkning, som de ikke kender, selv om de altid taler om demokrati, der som bekendt betyder folkestyre.

Begrebet Deep State har vist sig at være en realitet, konkluderer den tidligere formand for Repræsentanternes Hus, historikeren Newt Gingrich. Han ser fænomenet som en arv fra Obama-æraen. Ikke alene FBI´s ledende lag, men også andre institutioner er blevet fyldt med mennesker med en venstreorienteret baggrund, og som hader det amerikanske demokratiske system. 

De mange afsløringer er foruroligende og har afsat grimme pletter på den amerikanske retsstat. Det positive under hele det hysteri, som underlødige medier i samarbejde med FBI og demokratiske politikere har skabt og vedligeholdt i nu snart to år, er de seriøse amerikanske journalister, eksperter og politikere, som ufortrødent har forholdt sig kritisk til den kunstigt opblæste krise om en såkaldt Trump-Putin sammensværgelse. De har under stærk modstand fra et modstræbende JM fået frigivet dokument efter dokument, der viser korrupte embedsmænds involvering i mørkets gerninger. 

Det amerikanske fænomen med en arrogant politisk ”elite” med villige hjælpere i de dominerende medier, foragten for den brede befolkning og de politikere, der lytter til befolkningens uro (”populisme”), kendes naturligvis også i Vesteuropa. 

 

Bent Jensens seneste bok er Russlands undergang – Revolutioner og sammenbrud 1917-1921

Gyldendal, 2017

s 525

 

ANNONSE

Læs også

Læs også