Nyt

Tysk politi viste muskler i asylmodtagelsescentret i Ellwangen den 3. maj. Men statistikken viser at tyske myndigheder i det store og hele er ude af stand til at transportere asylsøgere, som ikke har ret til at blive, ud af landet. Stillbillede: Die Welt.

 

Den fysiske og juridiske kamp for at en udvist asylsøger fra Togo skal få lov til at blive i Tyskland, som nu har resulteret i en udsigtsløs klage til forfatningsdomstolen, er en spektakulær konkret illustration af et generelt fænomen, som undergraver ethvert forsøg på at gennemføre nogen form for tysk udlændingepolitik: tyskernes manglende evne til at sende udviste personer ud af landet.

Det er nemlig reglen snarere end undtagelsen, at afrikanere og andre ikke-europæere forbliver i Tyskland selvom asylansøgningen afvises eller selvom det er andre europæiske lande, der i teorien har ansvaret for dem, skriver Die Welt.

ANNONSE

Den tyske avis har indhentet tal fra den føderale migrations- og flygtningemyndighed (BAMF), hvor det fremgår at 86.913 ud af 129.251 asylansøgninger fra afrikanere blev afvist i 2017. Men tal fra Eurostat viser, at det kun var 3270 personer som frivilligt eller med tvang blev sendt tilbage til Afrika, hvilket svarer til en andel på ca. 3,8 procent af de afviste asylsøgere – mindre end én af 25.

Systemet for returnering af asylsøgere til andre europæiske lande, som måtte have ansvaret for dem, fungerer heller ikke. I 2017 fik Tyskland i 46.873 tilfælde samtykke til returnering fra et andet europæisk land, men det var kun i 7102 sager at returnering faktisk fandt sted, en andel på ca. 15 procent.

Baggrunden for den lave andel er dels at tyske domstole finder det inhumant at sende asylansøgere til et andet EU-land og dels at personer, som er besluttet returneret fordufter inden politiet kommer for at iværksætte udtransporteringen.

Regeringen har kapituleret overfor fænomenet, skriver Die Welt. Statens afgørelse får kun undtagelsesvist konsekvenser for de afviste asylsøgere. Og i Afrika forstår man naturligvis oddsene: Hvis man først er nået til Tyskland, er chancerne for at blive i landet særdeles gode, og risikoen for at blive sendt ud af Europa uendeligt lille. Migrationstrykket bliver derefter.

ANNONSE

Mest læst