Nyt

Tidligere i aften skrev vi om en aftale mellem Tyskland og Spanien og hjemsender af migranter.

Tyskland indgår aftale med Spanien – Migranter kan sendes tilbage hvis de er registreret i Spanien som “asylansøgere”

Nu viser det sig, at der er et “aber dabei”

I første omgang gælder det kun migranter der kommer over den tyske grænse fra Østrig som slet ikke ligger på migranterne vej fra Spanien. Det er endvidere den grænse der for tiden kontrolleres bedst.

Det betyder migranter der kommer ind over andre grænser ikke kan udvises inden 48 timer, men der skal en længere proces i gang. Det er indtil videre meget få sager der har ført til returnering af migranter og asylansøgere fra Tyskland til Spanien. I Q1 2018 er der tale om 110 sager.

Det skal noteres, at af dem der søger asyl i Spanien falder de i tre grupper. Sydamerikanere udgjorde i 2017 omkring 10.000 ud af de i alt 31.120 asylansøgninger. Ud af 13.850 afsluttede sager om asyl blev de 8.675 afvist. De som fik godkendt asyl er primært syrere, irakere og palæstinensere. De migranter der nu ankommer til Spanien er primært fra lande syd fra Sahara som Sudan, Marokko, Mali og Mauritanien.

ANNONSE

Der findes ikke officielle tal for hvor stor del af de migranter der kommer til Spanien som fortsætter til andre lande som Tyskland, Frankrig og videre, men i et studie fra universitet Icai-Icadecomillaslas i Madrid hedder det:

“Selvom der ikke findes officielle tal, blev der i undersøgelsen fastslået, at en betragtelig andel af asylansøgerne og personer med asyl forlader Spanien og rejser videre mod lande i nord.”

Det fremgår heller ikke af medierne hvordan Tyskland skal kontrollere de øvrige grænseovergange.

DPA

ANNONSE