Kunstbilde

Geskel Saloman (1821-1902)
Olje på lerret, 143 x 204 cm, Göteborgs Konstmuseum

Geskel Saloman ( inntil 1850 Geschel Salomon) var født i Tønder i Slesvig, og fikk sin første utdannelse ved Akademiet i København, under blant andre Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853). I 1850 bosatte han seg i Göteborg, og ble ble forstander for Göteborgs Musei Rit- och Målarskola, som senere ble til Konsthögskolan Valand. I 1868 ble han medlem av Akademiet i Stockholm, og fra 1871 ansatt som vice professor, fra 1874 full professor, og dertil kunglig portrettmålare.

Hans far, kjøpmannen Isak Salomon (1782-1848), ble chasan (kantor) i den jødiske forsamlingen i København, og hans bror Siegfried Saloman (1816-1889) som også bosatte seg i Sverige, var fiolinist og komponist.

ANNONSE