Kunstbilde

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Blyant og lavering på papir, 33,3 x 26 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

C.W. Eckersberg ble i 1 1818 utnevnt til professor i maleri ved Akademiet i København. Fra 1833 lot han sine elever også male etter kvinnelige aktmodeller. En av modellene er omtalt som Florentine, og i følge Akademiets opptegnelser sto hun modell fra 12. juni til 16. september 1841, fra 9. august til 16. september i den positur som her er gjengitt. Foruten Eckersbergs lille maleri, som nå finnes hos Hirschsprung i København, er to elevmalerier, av Salomon (Sally) Henriques (1815-1886) og Ludvig August Smith (1820-1906) med samme motiv bevart. Begge disse malerier er nå i Loeb Danish Art Collection.

Eckersbergs studie, sannsynligvis utført mellom 9. august og 11. september 1841, har samme format som hans lille maleri. Bildet er omtalt som Venus fra Hirschsprung, og det kan ha sin bakgrunn i at modellens positur (og spesielt ryggpartiet) har mye til felles med den hellenistiske skulptur som er kjent som Venus fra Milo, nå i Louvre. Det er liten grunn til å betvile at Eckersberg, med sine studieopphold i Paris, kjente denne skulptur.

Det bør kanskje nevnes at man med lavering forstår en variant av vannfarger, der man maler med pensel, bare bruker én farge (blekk, sepia eller tusj), og fortynner den med vann til ønsket valør.

ANNONSE

Salomos høisang (hebraisk Schir ha-schirim – Sangenes sang, DNB 1930) 4, 1-11:

Hvor fager du er, min venninne, hvor fager du er! Dine øine er duer bak ditt slør; ditt hår er som en hjord av gjeter som leirer sig nedover Gilead-fjellet. Dine tenner er som en hjord av klippede får som stiger op av badet; alle har de tvillinger, og intet blandt dem er uten lam. Dine leber er som en skarlagensnor, og din munn er yndig; som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Din hals er som Davids tårn, bygget til våbenhus; tusen skjold henger på det, alle krigsmennenes skjold. Dine bryster er som to rådyrkalver, tvillinger av et rådyr, som beiter blandt liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, vil jeg gå til Myrra-åsen og til Virak-haugen. Alt er fagert ved dig, min venninne, og det er intet lyte på dig. Kom med mig fra Libanon, min brud, kom med mig fra Libanon! Sku ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes boliger, fra panternes fjell! Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud! Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øiekast, med en av kjedene om din hals. Hvor liflig din kjærlighet er, min søster, min brud! Hvor meget bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver bedre enn alle velluktende urter! Av honning drypper dine leber, min brud! Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon.

ANNONSE