Kunstbilde

Frants Henningsen (1850-1908)
Olje på lerret, 95 x 141,5 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Frants Henningsen er husket som både maler og illustratør, og for sin grunnsolide – om enn tradisjonelle dyktighet. I 1890 etterfulgte han Carl Bloch som professor ved Kunstakademiet i København. Hans bror Erik (1855-1930) var også en anerkjent maler, med en sterk sosial bevissthet.

En Begravelse er kanskje hans best kjente maleri. Statens Museum for Kunst sikret seg det samme år som det var ferdig. Det gjengitte sted er Assistens Kirkegaard på Nørrebro i København, og det lille gravfølget består av to barn i skolealder, og en blek, kanskje gravid kvinne ledsaget av en eldre mann – far eller svigerfar? Hva som er sikkert, er at en ubemidlet enke med to – snart tre barn ikke ville få noe enkelt liv i datidens Danmark.

SMK har en egen side om bildet, som hermed er anbefalt.

ANNONSE