Kunstbilde

Hans_Gude_-_By_the_Mill_Pond_-_Google_Art_ProjectHans Gude (1825-1903)

Olje på papir oppklebet på papp, 47 x 34cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Hans Gudes begavelse viste seg tidlig. og fra 12-årsalderen fikk han undervisning, blant annet av Johannes Flintoe. Vår store dikter Johan Sebastian Welhaven fikk i 1839 se noen av hans tegninger, og anbefalte at den unge Hans måtte få kunstnerutdannelse. I 1851 kunne han reise til Düsseldorf, hvor han i første omgang ikke kom inn ved Akademiet. men én av lærerne ville gjerne ha ham som privatelev. Neste år ble han imidlertid tatt inn ved Akademiet, hvor han etter hvert ble hjelpelærer. På grunn av urolighetene i Europa reiste Hans Gude tilbake til Norge i 1848.

Dagens bilde er malt i 1 1850, samme år som kunstneren giftet seg med Betsy Juliane Charlotte Anker (1830–1912), som var modell for kvinneskikkelsen til venstre i bildet. Motivet sies å være hentet fre Nes i Hallingdal.

I 1858 var Hans Gude tilbake i Düsseldorf, som professor ved Akademiet. Han tilbrakte somrene dels i Norge, dels i Mellom-Europa. I 1864 overtok han et professorat i Karlsruhe, og var der inntil han i 1880 kunne tiltre som professor ved Det prøyssiske kunstakademi i Berlin.

ANNONSE

Blant Hans Gudes elever ved tyske akademier finner man Kitty Kielland, Eilif Petersen, Anders Askevold, Morten Müller. Frits Thaulow og Christian Krohg, alle sammen betydelige kunstnere.

ANNONSE