Kunstbilde

Ukjent kunstner, Fontainebleau-skolen.
Olje på tre, 96 x 125 cm, Louvre, Paris

I årene 1530 til 1610 ble flere italienske kunstnere hentet til Frankrike for å dekorere slottet i Fontainebleau. Disse kunstnerne representerte for det meste den stilretning som senere ble kjent som manierisme. De skulle få stor betydning også for sin samtids franske kunstnere, og omtales generelt som Fontainebleau-skolen.

Man antar at de to avbildede damer fra høyre er Gabrielle d’Estrées (1573-1599), som fra 1590 var kong Henri av Navarras (fra 1589 kong Henri IV av Frankrike) elskerinne, og hennes søster Julienne Hippolyte Joséphine d’Estrées, hertuginne av Villars, som i 1597 ble gift med Georges de Brancas (1565-1657). Det fortelles at det var Gabrielle som overtalte kongen til å konvertere til katolisismen i 1593 (Paris er en messe verdt), så han endelig kunne krones i 1594).

I 1594 nedkom Gabrielle med sitt første barn med kongen, César de Bourbon (d. 1665), datteren Catherine (d. 1663) kom i 1596. Broren Alexandre kom i 1598. men døde allerede i 1629. Gabrielles siste svangerskap i 1599 endte tragisk, den lille sønnen var dødfødt, og selv døde hun noen dager senere, sannsynligvis av svangerskapsforgiftning.

ANNONSE

Bildet er datert til 1594, men dette kompliseres av ringen Gabrielle holder i venstre hånd. Det sies at det dreier seg om kongens kroningsring, som hun først fikk i mars 1599. Man kan muligens betrakte det som en forlovelsesring, kong Henri IV hadde nemlig vært gift med Marguerite av Valois (Blodbryllupet i Paris) siden 1572, og søkte i 1599 paven om å få ekteskapet annullert for å kunne gifte seg med Gabrielle. Det fikk han også – men da var dessverre Gabrielle død.

En annen variant av motivet finnes fortsatt på slottet i Fontainebleau. Dersom modellene er Gabrielle og hennes søster, er det muligens ikke senere enn 1599. Detaljene antyder lykkelige omstendigheter, og på ingen måte tragisk død.

Olje på lerret(?), 59 x 72,5 cm

Helt fram til våre dager har bildet, som vi vet, blitt flittig parodiert.

Omtrent samtidig fransk musikk, Claude Gervaise (1525?-1583?) Danceries,Suite I.

ANNONSE

Læs også

Helena og Paris (1788) -
Krigen (1894) -
Badende dame (c.1571) -
Bacchi ungdom (1884) -
Versailles (1922) -
Danaë och guldregnet (1787) -
Frokost (1882) -

Læs også