Kunstbilde

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)
Olje på lerret, 331 x 610 cm. privateie.

Fransk titel: La Jeunesse de Bacchus

I sin samtid var Bougereau en av Frankrikes mest populære kunstnere. Hans stil kan karakteriseres som klassisistisk – og mer idealiserende enn realistisk. Han hentet – som her – mange av sine motiver fra gresk-romersk mytologi.

Dionysos – Διόνυσος, hos romerne Bacchus, var i den klassiske mytologi vinens, ekstasens og teatrets gud. Mytene om ham er – som myter flest – ikke helt konsistente, men de fleste mener at han var sønn av Zevs og den jordiske kongedatter Semele. Zevs’ ekteviede hustru Hera var som vanlig sjalu, og sørget for at Semele ble ryddet av veien. Men Zevs sydde Dionysos-fosteret inn i sitt lår, sies det, og Dionysos overlevde. Da han var gammel nok, ble han operert ut, og fikk Silenos (ei fyllebøtte av mytologiske dimensjoner) til fosterfar. Det er en tydelig beruset Silenos vi ser på eselet til venstre i bildet, støttet av to fauner med bukkebein og horn (tar jeg ikke mye feil, har kunstneren portrettert seg selv som Silenos). Ellers i følget ser vi eroter (de små bevingede), menader, også kalt bakkantinner, og kentaurer. Blant de medbrakte rekvisitter ser vi thyrsos-staver (med en pinjekongle øverst), musikkinstrumenter som triangel, aulos (nærmest en dobbelt-obo), tympanon (tamburin) og cymbaler i forskjellige størrelser (det Paulus refererer til i Første korintierbrev 13, κυμβαλον αλαλαζον (kumbalon alalazon) og som DNB 1930 gjengir som klingende bjelle).

Og når vi først er inne på det dionysiske, er det fristende å gjengi hva Bettina Brentano (senere gift von Arnim) tillegger Ludwig van Beethoven i et brev (1810) til Goethe (sitatets autenisitet er usikker):

ANNONSE

…und die Welt muß ich verachten, die nicht ahnt daß Musik höhere Offenbarung ist als alle Weisheit und Philosophie, sie ist der Wein, der zu neuen Erzeugungen begeistert, und ich bin der Bacchus, der für die Menschen diesen herrlichen Wein keltert und sie geistestrunken macht…

(…og jeg må forakte verden, som ikke aner at musikk er en høyere åpenbaring enn all visdom og filosofi, det er den vin som inspirerer til nyvinninger, og jeg er den Bacchus som for menneskene presser denne herlige vin som beruser dem i ånden…)

ANNONSE