Kunstbilde

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Olje på lerret, 107 x 146 cm, Bildergalerie Sanssouci, Potsdam

Italiensk titel: Incredulità di San Tommaso

Få europeiske kunstnere har hatt den samme betydning for ettertiden som Caravaggio. Hans realisme og dramatiske bruk av lys og skygge ble et eksempel for kunstnere ikke bare i Italia, men også i Frankrike og Nederland. Svært forenklet kan man kanskje si at han avsluttet renessansen, og innledet barokken.

Han tok ofte for seg bibelske motiver, og her er det Johannesevangeliets beretning om den vantro Thomas som danner grunnlaget (Joh. 20, 24-29, DNB 1930)

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem dengang Jesus kom. De andre disipler sa da til ham: Vi har sett Herren. Men han sa til dem: Uten at jeg får se naglegapet i hans hender og stikke min finger i naglegapet og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. Og åtte dager derefter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sa: Fred være med eder! Derefter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke vantro, men troende! Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! Jesus sier til ham: Fordi du har sett mig, tror du; salige er de som ikke ser og dog tror.

Kong Friedrich II av Preussen (1712-1786) sikret seg dette bildet for sitt Bildergalerie ved slottet Sanssouci i Potsdam nær Berlin. Sovjetiske styrker konfiskerte mesteparten av bildene i 1946, noe ble levert tilbake i 1958, men det finnes fortsatt en del i russiske samlinger.

ANNONSE