Kunstbilde

Gustav Wentzel (1859-1927)
Olje på lerret, 101 x 137,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Gustav Wentzel ønsket opprinnelig å bli arkitekt. Innledningsvis begynte han i murerlære (1875), tok svennebrev, og fortsatte i 1879 ved Bergsliens malerskole og Den kongelige tegneskole i Christiania. Senere ble det undervisning hos både Frits Thaulow i Norge, og hos blant andre William-Adolphe Bouguereau, Alfred Roll og Léon Bonnat i Paris.

De to personer som er gjengitt i bildet, sies å være kunstnerens yngre bror og hans mor Anne Sophie Gustavsdatter f. Grepperud (1830–98). Hun skal ha vært en dyktig forretningsdrivende, og reddet familiens økonomi da faren, salmakermester Jørgen Anton Wentzel (1831–1905) kom i et økonomisk uføre, og mistet sitt verksted. Stedet er muligens Grønland i Christiania, der familien Wentzel en tid var bosatt, og hvor Gustav vokste opp.

Det man særlig legger merke til i Wentzels tidligste bilder, er den detaljrike nøyaktighet han gjengir samtidige initeriører med. Her er det kaffekjele, kopper, parafinlampe, møbler og bilder på veggen – og dessuten måten moren skjærer brødskiver på – trolig et typisk middelklassehjem fra 1880-tallets Christiania.

ANNONSE
ANNONSE