Kunstbilde

gemma_augustea_large_trim

Dioskurides(?), kamé i arabisk onyks, 19 x 23 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien

Gaius Julius Caesar Augustus (63 fvt -14 evt.) var den første romerske keiser (imperator) fra 27 fvt. til 14.evt. Han er godt dokumentert i både omtrent samtidige skriftlige kilder, og i bildekunst. Ett av de fineste eksempler på det sistnevnte er Gemma Augustea, utført i lagdelt onyks, hvor figurene er utspart i det lyse laget mot mørk bakgrunn. Dette er for øvrig den største bevarte romerske kamé. Kildene forteller at den greske kunstner Dioskurides laget segl med Augustii portrett, og muligheten for at det er han og/eller hans assistenter som har utført Gemma Augustea er absolutt til stede. Det er også bevart andre Augustus-kaméer, vi finner et utmerket eksempel innfelt i det såkalte Lothar-korset i Aachen (satt sammen ca. 1000).

augstus_kameo

Wikipedia-artikkelen det er linket til ovenfor, gir en utmerket første innføring i både ikonografi og de fremstilte personer i Gemma Augustea, og uenighetene om hva de kan antas å representere. Det er til og med en del tvil om personen som bekranses kan være Augustus – men overensstemmelsen med de øvrige bevarte Augustus-portretter er overveldende. Et lite forhold som kan antyde at Augustus fortsatt var i live da kaméen ble laget, er at han er fremstilt med sandaler, mens på portrettstatuer utført etter hans bortgang, som Augustus Prima Porta er han barbent – forstått som et ekko av den klassisk greske heroiske nakenhet.

Det er mye å si om både denne kunstskatten og dens historie m.m. – og det gjøres mønstergyldig rede for det på denne nettsiden, som foreligger på både tysk og engelsk. Den er anbefalt på det varmeste. Kaméen er muligens skadet på begge sider, og det gis forslag til rekonstruksjoner.

ANNONSE

Google Cultural Institute har også en rimelig god side.

Det anbefales å (venstre)klikke på bildene for større gjengivelse.

ANNONSE