Mellemspil

Alban Berg (1885-1935) var, ved siden av Anton Webern (1883-1945) en av de viktigste representantene for det som har blitt hetende Den annen Wienerskole (men som snarere burde kalles Den nye Wienerskolen, ettersom man vanskelig kan tale om en Første Wienerskole) som oppsto i kretsen rundt Arnold Schönberg (1874-1951).

Etter hvert ble Schönbergs tolvtoneteknikk dominerende blant disse komponistene, mest ekstremt hos Webern, men Berg brøt aldri helt med den klassiske tonalitet, selv om han etter hvert arbeidet seg fram til en personlig tolvtoneteknikk.

Hans klaversonate spilles her av Marija Veniaminovna Judina (1899-1970), som var en av de ytterst få musikere i Stalin-tiden som våget å spille modernistisk vestlig musikk.

ANNONSE

Mest læst