Kunstbilde

H0062-L73908588crop
Carl Wilhelm Bøckmann Barth (1847-1919)

Olje på lerret, 41, 8 x 60,3cm. privateie.

Carl Wilhelm Bøckmann Barth (1847-1919) ble sjøkadett i 1863, og da han tok avskjed med marinen i 1884 hadde han premierløytnants grad. Han fikk også en del privatundervisning før han i 1881 kom inn ved Akademiet i Berlin, hvor professor Hans Gude ble hans læremester.

Man kan muligens ane Hans Gudes innflytelse i dagens bilde – som ikke er særlig representativt for Barths senere malerier, der hovedmotivet for det meste er selve havet – gjerne noe opprørt, med bølger og skum. Datering er ikke oppgitt, men den mulige innflytelse fra Hans Gudes nasjonalromantikk kan antyde at bildet er malt tidlig på 1880-tallet.

Bildet, presentert med titelen Boating on a Calm Lake, er funnet på nettsiden til det amerikanske auksjonsfirmaet Invaluable, hvor man også tilbyr andre av Barths malerier dessverre uten illustrasjoner. Det opplyses at bildet av siste eier er kjøpt hos Mørchs ramme- og kunsthandel i Oslo, og at det er i en privatsamling i New Jersey. Vi finner også følgende tilstandsrapport:
.

ANNONSE

The unlined canvas is in apparent need of cleaning. This painting is difficult to read with complete accuracy under u.v. light. In the sky there are spots of old dirt/mildew and an area of craquelure in center of sky. In the midground, there is some retouch, but we believe areas that fluoresce are due to pigments used and more than likely not due to restoration. In the water, there are some smaller areas that appear dark under u.v. light, which we again attribute more than likely to pigments used rather than to restoration. There is some fine surface craquelure at left and center left.

ANNONSE

Mest læst