Kunstbilde


Anders Monsen Askevold (1834-1900)
Olje på lerret, 55 x 81 cm, privateie

Sist observert ved Grev Wedels Moderne og Klassiske Auksjon den 22. mai 2007, der tilslaget falt ved NOK 74 000,-, inkludert gebyrer.

Askevold har blant annet blitt karakterisert som ku-maler – og det lar seg knapt benekte at vi ofte finner kuer i hans malerier. Men ikke desto mindre var han en særdeles dyktig ku-maler. Det er relativt enkelt å kjenne igjen Düsseldorferen i hans bilder – men også individualitet og originalitet, dette viser seg først og fremst i hans skisser, som Nasjonalmuséet har flere av.

Dampbåten fikk stor betydning for kommunikasjonen på Norges vestkyst, og forekommer i mange av Askevolds senere bilder. Dette bildet, Dampbåten anløper Bakka i Nærøyfjorden (1894) som ble solgt på auksjon hos Mohns kunsthandel i Bergen, er et annet eksempel. Dessverre har det ikke latt seg gjøre å skaffe opplysninger om formatet, selv om det ganske sikkert er et oljemaleri. Man ser at det ennå ikke er laget brygger, så av- og påstigning må skje ved hjelp av ekspedisjonsbåter.

ANNONSE

Læs også

Urskog (tidlig 1880-tall) -
Fjordlandskap (ikke datert) -
Klockbyte (1880) -
The Letter (1882) -
Den mørke skov (1876) -